СТАНДАРТИЗАЦІЯ

Державна уніфікована система документації.

Повідомляємо, що до фонду НД підприємства надійшов новий стандарт ДСТУ 4163:2020 Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів, якому надана чинність з 01.09.2021року.

Стандарт надрукований на заміну попереднього ДСТУ 4163-2003.

Цей стандарт поширюється на організаційно-розпорядчі документи незалежно від носія інформації (далі — документи), зокрема на:

 

 • організаційні (положення, статути, посадові інструкції, штатні розписи тощо);
 • розпорядчі (постанови, рішення, накази, розпорядження);
 • інформаційно-аналітичні (акти, довідки, доповідні записки, пояснювальні записки, службові листи тощо) документи, створювані в результаті діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, установ, підприємств, організацій та інших юридичних осіб (далі — юридична особа) незалежно від їхнього функціонально-цільового призначення, рівня і масштабу діяльності та форми власності.

 

Цей стандарт установлює:

 

 • склад реквізитів документів; вимоги до змісту та місця розташування реквізитів у документах;
 • вимоги до бланків та оформлення документів;
 • вимоги до виготовлення документів. Вимоги цього стандарту щодо оформлення реквізитів можуть бути поширені на всі класи уніфікованих систем документації.

 

Стандарт визначає склад і зміст постійної інформації реквізитів для організаційно-розпорядчих документів незалежно від носія інформації.

 

 

Надходження нових нормативних документів

Повідомляемо

До фонду надійшли наступні нормативні документи:

 • ДСТУ 8836:2019 Насіння олійних культур. Методи визначення вмісту лушпиння
 • ДСТУ 8837:2019 Насіння олійних культур. Методи визначення сміттєвої та олійної
 • ДСТУ 8838:2019 Насіння олійних культур. Методи визначення зараженості шкідниками Домішок
 • ДСТУ 8839:2019 Насіння олійних культур. Методи визначення кислотного числа олії
 • ДСТУ 8840:2019 Насіння олійних культур. Методи визначення кольору та запаху
 • ДСТУ 8841:2019 Насіння олійних культур. Правила приймання
 • ДСТУ 8842:2019 Олії. Методи визначення запаху, смаку, кольору та прозорості
 • ДСТУ 8844:2019 Корми, комбікорми, комбікормова сировина. Методи визначення сирої клітковини
 • ДСТУ ГОСТ 10840:2019 (ГОСТ 10840–2017, IDT) Зерно. Метод визначення натури
 • ДСТУ ГОСТ 4974:2019 (ГОСТ 4974-2014, IDT) Вода питна. Визначення вмісту мангану фотометричним методом
 • ДСТУ 4658:2019 Солод пивоварний пшеничний. Загальні технічні умови
 • ДСТУ ГОСТ 26361:2019 (ГОСТ 26361-2013, IDT) Борошно. Метод визначення білизни
 • ДСТУ ГОСТ 27494:2019 (ГОСТ 27494-2016, IDT) Борошно та висівки. Метод визначення зольності
 

Чи можна виробникам користуватися скасованими ГОСТ?

З метою надання відповіді на це питання, спочатку необхідно висвітлити деякі аспекти, передбачені законодавством у сфері стандартизації.

Законом України від 05.06.2014 № 1315-VII "Про стандартизацію" (далі — Закон), який набув чинності 03.01.2015 року, в національне законодавство України як держави-члена Світової організації торгівлі (далі — СОТ) імплементовані  положення Угоди СОТ про технічні бар’єри в торгівлі, зокрема Кодексу доброчинної практики з розроблення, прийняття та застосування стандартів, та впроваджені міжнародні та європейські принципи стандартизації.

Насамперед це стосується принципу добровільного застосування національних стандартів, який викладено у пункті 4 частини другої статті 4 та частині першій статті 23 Закону, в яких зазначено, що національні стандарти застосовуються на добровільній основі, крім випадків, якщо обов’язковість їх застосування встановлена нормативно-правовими актами.

Детальніше...

   

Нагадуємо, що 01.01.2019 скасовано ГОСТ 7045-90

Нагадуємо, що  01.01.2019 скасовано ГОСТ 7045-90 «Мука ржаная хлебопекарная. Технические условия».

На його заміну набув чинності ДСТУ 8791:2018 «Борошно житнє хлібопекарське. Технічні умови».

За придбанням офіційної копії стандарту прохання звертатись до відділу стандартизації та інформаціно - консультаційних послуг за тел. 067 311 64 49

 

Вийшли з друку наступні нормативні документи:

Перелік нормативних документів за період січень-жовтень 2019 року

 

Детальніше...

   

Якими нормативними документами слід користуватись, якщо певний ГОСТ скасовано

Що робити, якщо не має стандарту на заміну скасованого ГОСТ?

За умови добровільності застосування стандарту, але з метою мати будь-яку інструкцію, правила тощо, які упорядковують діяльність у той чи іншій сфері, може застосовуватися не чинний стандарт, якщо на нього не передбачається робити посилання у відповідній сфері діяльності.

У разі якщо суб’єкт господарювання має наміри застосувати стандарт та використовувати його позначення, а потрібний йому ГОСТ скасовано, необхідно знайти заміну такому документу.

 

Для цього можна звернутися до фонду нормативних документів ДП «Хмельницькстандартметрологія» за тел. 067 311 64 49.

Детальніше...

 

Увага! Зміна маркування харчових продуктів

Із 6 серпня 2019 року вступили в дію основні положення Закону України «Про інформацію для споживачів харчових продуктів», які встановлюють загальні принципи і вимоги щодо інформації про харчові продукти, зокрема, їх маркування, а також обов’язки операторів ринку щодо доведення цих даних до споживачів.

 

Відповідно до вимог Закону інформація про харчовий продукт повинна бути точною, достовірною та зрозумілою для споживача і не повинна вводити в оману щодо її характеристик, властивостей, складу. Ця вимога поширюється як на рекламу, так і на саму упаковку.

   

Увага! З 01.10.2019 наказом ДП «УкрНДНЦ» від 24 червня 2019 року № 173 скасована низка національних стандартів

В зв'язку з цим радимо звернутися до відділу стандартизації та інформаційно-консультаційних послуг за тел. 067 311 64 49 з метою розробки технічних умов на продукцію парфумерно-косметичної промисловості.

 

НАКАЗ від 24 червня 2019 року № 173 Про скасування національних стандартів

Відповідно до пункту 2 частини другої статті 11 Закону України «Про стандартизацію», Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 № 1163-р «Про визначення державного підприємства, яке виконує функції національного органу стандартизації» та за пропозицією ТК 171 «Продукція парфумерно-косметичної промисловості» (протокол від 03.06.2019 № 146)

 

Детальніше...

 

Відділ стандартизації та інформаційно- консультаційних послуг

Фонд нормативної документації ДП «Хмельницькстандартметрологія» налічує понад 15 тис. діючих офіційних копій нормативних документів, серед яких — державні стандарти України (ДСТУ); міждержавні стандарти (ГОСТ); стандарти міжнародних організацій ISO та IEC; європейські стандарти (EN); класифікатори та інші нормативні документи.

Фахівці сектору нормативної документації на замовлення суб'єктів господарювання виготовлять офіційні копії нормативної документації, що діють на території України; надають інформаційні – консультативні послуги з питань стандартизації; здійснюють актуалізацію фондів нормативної документації підприємств.

ДП «Хмельницькстандартметрологія» є агентом з розповсюдження офіційних копій нормативних документів (НД), що діють на території України (згідно агентської угоди № 018 від 20 листопада 2013р.), яке надає йому право забезпечувати нормативними документами підприємства та підприємців Хмельницької області згідно напрямків діяльності.

Звернувшить до нас, Ви зможете отримати тільки офіційні (легалізовані) копії нормативних документів, що підтверджуються нанесенням на обкладинку копії ідентифікаційного захисного елемента, які дозволять Вам застосовувати їх в процесі виробництва, атестації та акредитації виробництва, сертифікації продукції тощо.

В умовах законодавства, що швидко змінюється, і розширення сфери діяльності підприємства виникає необхідність постійного моніторингу нормативних документів, якими керується підприємство при виробництві продукції і наданні послуг.

Одно з основних вимог сучасного суспільства - це своєчасна актуалізація нормативної документації, якою керується підприємство. Постійне проведення оновлення наявності бази стандартів дозволяє мати в користуванні актуальні документи і гарантувати відповідність продукції, що випускається, діючим нормам і вимогам, що є важливою умовою підтримки і успішного розвитку.

Скориставшись нашою послугою - проведення актуалізації нормативної документації Ви завжди зможете підтримувати базу нормативної документації в актуальному стані.

Для проведення робіт з актуалізації НД потрібно підготувати нам офіційний лист з переліком НД та фактично надати нормативні документи у відповідності з переліком.

Послуга включає:
- перевірку документа на дію в Україні (у разі заміни – вказується документ, який діє на даний момент);
- перевірку наявності у документі текстів змін та правок;
- внесення необхідних текстів змін та поправок у документ.


Окрім цього, нами здійснюється інформаційно-консультаційне обслуговування підприємств всіх форм власності та приватних осіб на основі договорів (протягом кварталу).

Також фахівцями сектору проводяться роботи по розробці, перевірці проектів технічних умов, проектів змін до них за замовленнями суб'єктів господарювання на конкретні види продукції з подальшим облікуванням та внесенням до Головного фонду технічних умов України та бази даних «Технічні умови України».

Перевіряння ТУ та змін до ТУ проводиться на відповідність вимогам законодавства України, технічних регламентів, інших нормативно-правових актів та національних стандартів на конкретні види продукції.

На перевірку ТУ подаються наступні документи:
1. ТУ  - 3 прим.;
2. Каталожна картка продукції – 2 прим. (ЗРАЗОК);
3 Бланк листа на перевірку ТУ – 1 прим. (ЗРАЗОК)


На перевірку зміни до ТУ подаються наступні документи:

1. Зміна до ТУ – 3 прим.

2. Каталожна картка продукції – 2 прим. (ЗРАЗОК) (у разі зміни реквізитів каталожної картки продукції)

3. Бланк листа на перевірку зміни до ТУ – 1 прим. (ЗРАЗОК);

Відповідність ТУ вимогам чинного законодавства України, технічних регламентів та нормативних документів засвідчується штампом "ПЕРЕВІРЕНО" та відміткою про облікування, що є доказовою базою щодо гарантій якості та безпечності продукції, яка за ними виготовляється.

У разі позитивних результатів перевірки ТУ вносяться до бази даних «Технічні умови України».

ТУ, внесені до бази даних  "Технічні умови України", повинні переглядатися не рідше 1 разу на 5 років, якщо не виникає потреба перевіряти їх раніше у разі прийняття нормативно-законодавчих актів, якими регламентовано інші вимоги, ніж ті, що встановлені в ТУ.

В процесі перевіряння (за необхідності) вносять зміни до ТУ, продовжують або обмежують строк дії, скасовують або розробляють ТУ на заміну чинних .

В разі прийняття нормативно-правових актів, стандартів та інших НД, якими регламентовані інші вимоги ніж ті, що встановлені в ТУ,  до ТУ вносяться відповідні зміни.

З питань співпраці просимо Вас звертатися:
Кімната № 803
тел./факс (0382) 65-82-38, 067 311 64 49
E- mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

   

До уваги замовників робіт та послуг!

ДП «Хмельницькстандарт- метрологія» швидко і якісно надасть комплекс послуг із сертифікації продукції, методичну і практичну допомогу з питань стандартизації, виконає роботи у галузі метрології, пропонує надання послуг із проведення лабораторних випробувань харчової продукції, сільськогосподарської сировини та продукції промислової групи відповідно до галузі акредитації. Найкоротші терміни проведення робіт – це економія Вашого часу та коштів.

Звертайтесь до нас за адресою:

ДП «Хмельницькстандарт метрологія», м. Хмельницький, вул. Свободи, 7,

e-mail: hmcsms@infocom.km.ua

 • з питань проведення лабораторних випробувань харчової продукції, сільськогосподарської сировини та продукції промислової групи: (0382) 65-20-00, (067) 311-64-45 – начальник випробувальної лабораторії харчової продукції
 • з питань надання послуг із сертифікації: (0382) 65-63-36, (067) 311-15-71 – заступник генерального директора з підтвердження відповідності
 • з питань проведення робіт у галузі метрології: (0382) 65-65-03, (067) 311-64-46 – заступник генерального директора з метрології
 • приймання ЗВТ та робота з замовниками – (0382) 65-05-26;
 • приймальня генерального директора: (0382) 65-60-76.
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер