Про адміністративні послуги

ДП «Хмельницькстандартметрологія» надає послуги з розробки, перегляду, перевірки проектів ТУ та змін до них на всі види продукції перед державною реєстрацією.

Адміністративні послуги з державної реєстрації ТУ та змін до них надає Департамент технічного регулювання Мінекономрозвитку України (заступник начальника Управління з питань стандартизації та оцінки відповідності - начальник відділу з питань стандартизації Старікова Наталія Львівна, тел. (044) 529-10-66)

З питань державної реєстрації ТУ звертайтеся до відділу з питань стандартизації Управління з питань стандартизації та оцінки відповідності Мінекономрозвитку України

(Грічушкіна Тетяна Михайлівна, тел. (044) 528-70-02, Доільніцин Євген Олександрович, тел. (044) 528-54-88).

Для надання адміністративної послуги з державної реєстрації ТУ та змін до них власник ТУ надсилає повний пакет документів рекомендованим листом до Мінекономрозвитку України (вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008).

Комплект документів повинен містити:

1) заяву на державну реєстрацію ТУ (змін до ТУ);

2) ТУ (зміни до ТУ), побудовані, викладені, оформлені, погоджені, затверджені та позначені відповідно до ДСТУ 1.3:2004 «Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення, погодження, прийняття та позначання технічних умов», ДСТУ 1.5:2003 «Національна стандартизація. Правила побудови, викладення, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів» і перевірені відповідно до розділу 7 ДСТУ 1.6:2004 «Національна стандартизація. Правила реєстрації нормативних документів»;

3) копії документів про погодження ТУ (змін до ТУ) відповідно до розділу 5 ДСТУ 1.3;

4) каталожну карту продукції у двох примірниках, відповідно до додатку Б до ДСТУ 1.6 (зміну до ТУ подають із зміною до каталожної карти продукції, якщо зміна до ТУ пов’язана із зміною її певних реквізитів);

5) завірену копію контракту (ліцензії) на застосування для ТУ (змін до ТУ) іноземних фірм;

6) документ про сплату платежу надання адміністративної послуги з державної реєстрації ТУ та змін до них.

Для державної реєстрації ТУ (змін до ТУ) на харчові продукти, тютюнові вироби та алкогольні напої додатково подають такі документи:

1) перелік матеріалів, речовин, сировини, що застосовані у процесі виготовлення;

2) завірена копія висновку державної санiтарно-епiдемiологiчної експертизи для продовольчої сировини, речовини та супутнього матеріалу.

Залежно від виду продукції додатково подають такі документи:

- акт приймання дослідного зразку або акт кваліфікаційних випробувань установчої серії (першої промислової партії);

- акт державних приймальних випробувань;

- протокол дегустаційних комісій харчових продуктів та алкогольних напоїв;

- для харчової продукції - технологічна інструкція чи інший документ опису технологічного процесу виготовлення;

- завірена копія свідоцтва про державну реєстрацію пестицидів, aгpoxімікатів і технічних засобів їх застосування;

- завірена копія ветеринарних документів для продукції тваринного походження;

- завірена копія реєстраційного посвідчення для медичних виробів;

- завірена копія висновку державної санiтарно-епiдемiологiчної експертизи про погодження ТУ (змін до ТУ) на продукцію, вимоги до якої встановлені в нормативно-правових актах;

- протокол Міжвідомчої художньо-технічної ради з іграшок та навчально-наочних ігрових посібників при Міністерстві освіти і науки України.

Документ (ТУ чи зміни до ТУ) подаються до Мінекономрозвитку України у трьох примірниках (оригінал, дві копії).

До уваги замовників робіт та послуг!

ДП «Хмельницькстандарт- метрологія» швидко і якісно надасть комплекс послуг із сертифікації продукції, методичну і практичну допомогу з питань стандартизації, виконає роботи у галузі метрології, пропонує надання послуг із проведення лабораторних випробувань харчової продукції, сільськогосподарської сировини та продукції промислової групи відповідно до галузі акредитації. Найкоротші терміни проведення робіт – це економія Вашого часу та коштів.

Звертайтесь до нас за адресою:

ДП «Хмельницькстандарт метрологія», м. Хмельницький, вул. Свободи, 7,

e-mail: hmcsms@infocom.km.ua

  • з питань проведення лабораторних випробувань харчової продукції, сільськогосподарської сировини та продукції промислової групи: (0382) 65-20-00, (067) 311-64-45 – начальник випробувальної лабораторії харчової продукції
  • з питань надання послуг із сертифікації: (0382) 65-63-36, (067) 311-15-71 – заступник генерального директора з підтвердження відповідності
  • з питань проведення робіт у галузі метрології: (0382) 65-65-03, (067) 311-64-46 – заступник генерального директора з метрології
  • приймання ЗВТ та робота з замовниками – (0382) 65-05-26;
  • приймальня генерального директора: (0382) 65-60-76.
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер